Lezingen

Een belangrijk deel van mijn leven bestaat uit het geven van trainingen, lezingen,                workshops en gastlessen over mijn verhaal: het hebben van autisme.
Ik geef al een aantal jaar lezingen en gastlessen op basisscholen, scholen voor speciaal      onderwijs en mbo en hbo opleidingen. Daarnaast geef ik ook presentaties binnen GGZ-    instellingen en ben ik als ervaringsdeskundige verbonden aan trainings- en coachingsbureau Croan Consult, waar ik presentaties geef binnen trainingsdagen op onder andere     sociale werkvoorzieningen. Daarnaast word ik ook door particulieren en organisaties         uitgenodigd voor eenmalige lezingen op bijvoorbeeld themadagen of -avonden.

De lezingen die ik geef zijn, waar mogelijk, interactief en worden grotendeels gevuld met praktijkvoorbeelden uit mijn eigen leven, omdat ik gemerkt heb dat ik op deze manier het begrip ‘autisme’ erg kan verduidelijken. Daarnaast probeer ik het onderwerp autisme ook luchtig te brengen, want naast het ervaren van de handicap, bestaan er ook leuke en           grappige momenten, juist dóór het autisme!
Wanneer je een puur theoretisch verhaal over autisme wilt horen, zijn mijn lezingen niet geschikt.

Van andere mensen hoor ik steeds weer dat mijn uitleg over leven met autisme veel          duidelijk maakt en hen veel inzicht geeft in het leven met autisme mét de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het geeft me keer op keer enorm veel energie om de mensen die naar me luisteren een inkijk te geven in het leven met autisme, om de gestelde vragen te beantwoorden en om mensen te laten zien dat het een enorm verschil is of je autisme en een verstandelijke beperking hebt of autisme en een normale/hoge intelligentie.

Reacties van anderen op mijn lezingen:

‘Ik ben er helemaal stil van’
‘Knap hoe jij je verhaal durft te vertellen’
‘Dit is veel duidelijker dan wanneer ik een theorieboek over autisme lees’
‘Vorige week was ik bij een lezing van Tony Attwood. Hij heeft helemaal gelijk dat een           verhaal van iemand met autisme met de eigen ervaringen, veel meer duidelijk maakt dan theorieën van iemand zonder autisme’
‘Het liefst zou ik op willen staan en gaan joelen en applaudisseren, maar dat zou niet gepast zijn’
‘Dit zouden veel meer mensen moeten horen’
‘Heb je er al wel eens over gedacht om een boek te gaan schrijven?’

Kosten: voor het geven van een lezing vraag ik een onkostenvergoeding en dit geldt ook voor de reiskosten die ik maak.

Tijdsduur lezing: in overleg

Onderwerp: in overleg, maar in elk geval raakvlakken met autisme, bipolaire stoornis en/of GGZ

Locatie: in overleg

Klik hier wanneer u meer informatie wilt hebben over de lezingen.

wilt hebben over de lezingen.

.